اخبار و اطلاعات مربوط به دانشجویان

اخبار و اطلاعات مربوط به دانشجویان

کلیه مطالبی که عنداللزوم باید به اطلاع دانشجویان برسد در این صفحه درج خواهد شد . پیشنهاد می شود دانشجویان محترم حداقل هر هفته یک بار به این صفحه مراجعه و از مطالب آن مطلع شوند

راهنمایی در مورد مطالعه برای امتحان:

دوستان دانشجو توجه داشته باشند که چارت های ارائه شده در کلاسها به هیچ عنوان جزوه درسی تلقی نمیگردد و صرفا جهت معرفی مطالبی است که در هر جلسه آموزش داده می شود . بنابراین مطالعه چارت به تنهایی برای پاسخگویی به سوالات امتحانی کفایت نخواهد کرد

به عزیزان توصیه می شود برای استفاده بهینه از چارت ها و کسب بیشترین نمرات در امتحانات به شیوه زیر عمل کنند

مرحله اول: یک چارت را مطالعه و اجزای آن را بررسی کنید

مرحله دوم: مطالب مربوط به همان قسمت از چارت را در کتاب مطالعه کنید . در این مرحله اصلا نیاز به حفظ کردن مفاد کتاب نیست . فقط آنها را به صورت مطالعه آزاد یا اصطلاحا روزنامه ای بخوانید

مرحله سوم: به چارت مطالعه شده برگردید و با دیدن هریک از بخش های چارت بررسی کنید چقدر مطالب کتاب برای شما یادآوری می شود . در صورتی که با نقص یادآوری مواج شدید ، فقط مطالب مربوط به همان قسمت جزیی از چارت را دوباره در کتاب مطالعه کنید

مرحله چهارم : پس از اتمام مراحل فوق در خصوص یک چارت سعی کنید در برگه ای جداگانه عنوان چارت را رسم و تقسیمات آن را درج کنید . در صورتی که چارت مورد مطالعه بزرگ است این عمل را در چند مرحله مستقل انجام دهید تا از به هم ریختگی ذهنی جلو گیری شود

عنایت داشته باشید که هدف از مطالعه برای امتحان حفظ کردن مفاد کتاب نیست و شما باید بتوانید حق مطلب را به هر کلام یا شیوه ای بیان کنید

امیدوارم این شیوه که این روزها به نام درخت دانش نیز معروف شده مثمر ثمر باشد

در خصوص مسئله امتحانی نیز این توضیح ضروری است هدف از طرح مسئله ایجاد انگیزه در دانشچو به مراجعه به کتاب قانون  و تمرین یافتن مواد قانونی مرتبط با موضوع است . در این مورد توجه داشته باشید که حفظ کردن قانون توصیه نمی شود . چرا که وظیفه اصلی ذهن انسان تجزیه و تحلیل و استدلال است نه نگهداری موضوعات. بنابراین می توانید با برخورد با موضوعی که باید در کتاب قانون جستجو شود ابتدا موضوع را در فهرست اول کتاب قانون جستجو کنید . اگر موضوع عینا یافت نشد باید به دنبال عناوینی بگردید که ریشه موضوع بحث قرار می گیرد. بعنوان مثال اگر در باب عقد لازم یا جایز به دنبال مواد قانونی هستید و عنوان مشخص آن را پیدا نمیکنید باید در قسمت عقود جستجو کنید